Mapa stránek                        

Síový systém

Ochranný systém proti holubům a drobnému

                             ptactvu

                                   (lodžie, balkony, atd.)
   
Síový systém je jediná 100% účinná ochrana lodžií, balkónů, světlíků

a ochozů věží. Sí je upevněna kolem obvodu prostoru pomocí pružného

ocelového rámu, který se skládá z ocelových oček upnutých do plastových

hmoždinek a kterými je protaženo ocelové lanko napnuté pomocí napína-

cího šroubu. K takto vytvořenému rámu, který je schopen přesně kopíro-

vat obvod se připne speciálními kleštěmi a hliníkovými sponkami sí. Ma-

teriál ocelového rámu může být z nerezové nebo pozinkované oceli.

Systém je diskrétní a ze země téměř nepostřehnutelný. Pokud je po-

třeba, může se použít barva sítě přesně podle podkladu a to bílá, černá

nebo kamenná. Sí má oko 50x50mm a 1mm tenké vlákno a tedy nestíní

chráněný prostor.

Instalace je díky velkému množství druhů upínacích komponentů urče-

na na všechny typy podkladů včetně zateplených fasád a ocelových

konstrukcí, popřípadě lze překrýt celou střechu.

Životnost se pohybuje kolem 10 let, nebo je vyrobena z UV stabilní-

ho polyethylenu.

 

Příklady ošetření lodžií síovým systémem 

                                                                                                                      

                 Ukázka sítí
                 
Detail ukotvení sítě pomocí pružného rámu, který je tvořen očky

a lankem napnutým napínákem. Sí je připnuta k lanku hliníkovými

sponkami (obrázek vlevo).

 

Velmi ekonomické řešení zasíování velké řady lodžií. Sí je

upevněna před zábradlím.aby bylo chráněno před usedáním ptactva

a nedocházelo k  následnému znečišování již zasíovaných lodžií

(obrázek vpravo).


 

                 Ukázka sítí

     

Polyethylenová sí barvy kámen je pro zasíování lodžií velmi

vhodná nebo je diskrétní a ani při pohledu zevnitř nějak výrazně

neruší (obrázek vlevo).  

 

Takto pěkně může vypadat zasíování řady balkónů, když je

použit náš síový systém (obrázek vpravo).  

 

Příklady ošetření světlíku

 

                  Ukázka sítí                                                                                                                                                                  

   

Ukázka zasíování světlíku dlouhého 60m a širokého 20m.

Takto velká sí musela být podepřena na několika místech

lankem o průměru 4mm a celá nosná konstrukce byla prově-

řena statikem (obrázek vlevo).

 

Sí je perfektně vypnutá a samotná instalace vyžadovala

velkou zručnost a profesionální zkušenost (obrázek vpravo).

 

Příklady ošetření okna                                                                                

           

                   Ukázka sítí

 

Detail zasíování gotického okna. Zde je vidět úžasná

schopnost pružného rámu  přizpůsobit se jakémukoliv tvaru

(obrázek vlevo).         

 

Při síování oken takovýchto tvarů je sí jako první upnu-

ta nahoře a pak se pravidelně vypíná po obou stranách až ke

spodnímu okraji (obrázek vpravo). 

  


 

Ke stažení       

Holubi