Mapa stránek                        

Síťový systém

Ochranný systém proti holubům a drobnému

                             ptactvu

                                   (lodžie, balkony, atd.)
   
Síťový systém je jediná 100% účinná ochrana lodžií, balkónů, světlíků

a ochozů věží. Síť je upevněna kolem obvodu prostoru pomocí pružného

ocelového rámu, který se skládá z ocelových oček upnutých do plastových

hmoždinek a kterými je protaženo ocelové lanko napnuté pomocí napína-

cího šroubu. K takto vytvořenému rámu, který je schopen přesně kopíro-

vat obvod se připne speciálními kleštěmi a hliníkovými sponkami síť. Ma-

teriál ocelového rámu může být z nerezové nebo pozinkované oceli.

Systém je diskrétní a ze země téměř nepostřehnutelný. Pokud je po-

třeba, může se použít barva sítě přesně podle podkladu a to bílá, černá

nebo kamenná. Síť má oko 50x50mm a 1mm tenké vlákno a tedy nestíní

chráněný prostor.

Instalace je díky velkému množství druhů upínacích komponentů urče-

na na všechny typy podkladů včetně zateplených fasád a ocelových

konstrukcí, popřípadě lze překrýt celou střechu.

Životnost se pohybuje kolem 10 let, neboť je vyrobena z UV stabilní-

ho polyethylenu.

 

Příklady ošetření lodžií síťovým systémem 

                                                                                                                      

                 Ukázka sítí
                 
Detail ukotvení sítě pomocí pružného rámu, který je tvořen očky

a lankem napnutým napínákem. Síť je připnuta k lanku hliníkovými

sponkami (obrázek vlevo).

 

Velmi ekonomické řešení zasíťování velké řady lodžií. Síť je

upevněna před zábradlím.aby bylo chráněno před usedáním ptactva

a nedocházelo k  následnému znečišťování již zasíťovaných lodžií

(obrázek vpravo).


 

                 Ukázka sítí

     

Polyethylenová síť barvy kámen je pro zasíťování lodžií velmi

vhodná neboť je diskrétní a ani při pohledu zevnitř nějak výrazně

neruší (obrázek vlevo).  

 

Takto pěkně může vypadat zasíťování řady balkónů, když je

použit náš síťový systém (obrázek vpravo).  

 

Příklady ošetření světlíku

 

                  Ukázka sítí                                                                                                                                                                  

   

Ukázka zasíťování světlíku dlouhého 60m a širokého 20m.

Takto velká síť musela být podepřena na několika místech

lankem o průměru 4mm a celá nosná konstrukce byla prově-

řena statikem (obrázek vlevo).

 

Síť je perfektně vypnutá a samotná instalace vyžadovala

velkou zručnost a profesionální zkušenost (obrázek vpravo).

 

Příklady ošetření okna                                                                                

           

                   Ukázka sítí

 

Detail zasíťování gotického okna. Zde je vidět úžasná

schopnost pružného rámu  přizpůsobit se jakémukoliv tvaru

(obrázek vlevo).         

 

Při síťování oken takovýchto tvarů je síť jako první upnu-

ta nahoře a pak se pravidelně vypíná po obou stranách až ke

spodnímu okraji (obrázek vpravo). 

  


 

Ke stažení       

Holubi